Naše firma se zabývá výrobou nealkoholických nápojů a sirupů od roku 1898. Firmu založili bratři pan Šimek a Rudolf Novák jako pohostinskou sodovkárnu v Benátkách nad Jizerou. Totiž jako první výrobci sycených nápojů byli právě někteří hostinští, kteří dokázali do tehdejších zemí Rakousko-uherské koruny přinést a aplikovat tuto tehdejší novinku z Francie, která byla kolébkou tohoto patentu. Pan Rudolf Novák vyráběl tento produkt až do roku 1946, kdy firmu prodal rodině Horáků, která v té době již provozovala stáčírnu piva v Benátkách nad Jizerou.

Noví majitelé provedli rekonstrukci technologického zařízení a vozového parku. Technologii rozšířili o stáčení piva. Dodavatelem piva byly pivovary Podkováň a Malý Rohozec. Bohužel jejich snaha přišla vniveč v únoru 1948 byla firma ze socializována a po té znárodněna. Od tohoto data se několikrát změnili majitelé sodovkárny, kteří v 70tých letech 20. století provedli rekonstrukci technologického zařízení. V té době byl ve vedení firmy ještě bývalý majitel pan Horák. Po desetiletém období přišla v listopadu 1989 sametová revoluce a v roce 1991 se opět dostal majetek firmy do rukou rodiny Horáků, kteří jako v roce 1946 firmu udrželi v chodu a začali s rekonstrukcí stávajícího zařízení a v letech příštích s výměnou technologie za modernější a jinou na plnění PET lahví.

Určitě si položíte otázku, proč tento regionální výrobce existuje za přítomnosti nově postavených gigantických sodovkáren. Odpověď je jednoduchá. Již majitelé v roce 1898 věděli, že v okolí Benátek nad Jizerou se nachází kvalitní pitná voda, vhodná pro výrobu sycených a v současné době i nesycených nápojů. Tuto surovinu dá se říci základní, uchovala podzemní nepropustná skalní podloží a tak se zachovala i pro dnešní výrobu nealkoholických nápojů. Naše firma tuto základní surovinu používá pro výrobu v neupravovaném stavu a bez filtrace. Pro Vás zákazníky a odběratele je důležitá informace, že složení této vody je zásadité s obsahem minerálů do 700 mg/litr.

Za dobu 21 let pokračování výroby nealko-nápojů, rodina Horáků rozšířila sortiment produktů na 65 druhů, které dodává v PET lahvích o obsahu 0,5 l; 1,5 l; 2,0 l a nově 18,9 litrů.